Pokerlexikon – W

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Walk
Att vara ifrån bordet så länge att du missar en eller flera händer.

Weak
Används ofta för att beskriva en spelare som är dålig eller ett pokerbord där det är lätt att vinna.

Wheel
Den lägsta handen i lowball som är Ess-2-3-4-5. Kallas också bicylce wheel.

Wild Card
Ett kort som fungerar som en joker.

Wired Pair
Ett par på hand.