Texas Holdem – Andra satsningsrundan, The Flop

Dealern kommer du dela ut floppen, the flop, som motsvarar de tre första öppna korten. Innan fördelningen sker kastas det översta kortet i leken för att undvika att någon råkat se kortet och kan dra fördel av det. Det här kallas att bränna kortet. Korten palceras mitt på bordet, väl synliga för alla spelare kring bordet. De här korten kan således alla använda sig av för att nå den bästa pokerhanden. Sammantaget finns nu två dolda kort plus tre öppna kort för varje spelare som fortfarande är kvar. Det innebär att alla nu kan bilda en femkortshand och därmed vara med och spela om pengarna i potten.

När korten är utlagda vidtar den andra satsningsrundan. Första spelare som finns kvar efter knappen, dealer button, som markerar vem som är dealer börjar tala. Antingen satsar spelaren en viss mängd marker eller så passar han, checkar. Att passa är någonting som nu är möjligt eftersom det inte finns någonting satsat i potten i den andra rundan till skillnad mot den första då det redan från början var inlagt mörkar. Så fort någon spelare väljer att öppna spelet, bet, går bordet runt och de spelare som finns kvar måste välja om de skall syna, call, öka satsningen, raise, eller lägga sig, fold. Passar alla spelare går spelet vidare till den tredje satsningsrundan.

Bildförklaring The Flop

I vårt exempel har nu tre kort lagts ut, motsvarande floppen. Spelare 1 & Spelare 2 kan nu alltså skapa en korrekt femkortshand. Spelare 1 har träffat ett tvåpar, dels med sina två ess i pocket cards och dels med de två öppna kungarna som ingår i floppen. Det femte kortet är en 3d och hjälper inte spelare 1 någonting.

Spelare 2 har i det här läget träffat en triss med sin kung i pocket cards, tillsammans med de två kungarna som visade sig i floppen. 3h hjälper inte spelare 2 någonting.

För tillfället har alltså spelare 2 den bästa handen med triss i kungar.