Seven Card Stud – Första satsningsrundan, Bring In

Spelet inleds med den fösta satsningsrundan som kallas för Bring In. Dealern fördelar tre kort där de första två är mörka och det tredje är ett öppet kort. Spelaren med det lägsta öppna kortet inleder satsningen. Att göra en Bring In. Skulle två spelare ha samma lägsta kort avgör färgen vem som inleder med rankingen spader – hjärter – ruter – klöver.

Bildförklaring, Bring In

I inledningsrundan fördelas tre kort till Spelare 1 och 2. Spelarna placerar ante innan korten delas ut för att påvisa att de kommer vara med i spelet. Korten delas ut där två är dolda och ett är öppet. För att exemplet skall bli enkelt att följa med i kan vi se igenom Spelare 1´s kort och kan hela tiden följa vilken pokerhand som han har. Spelare 1 har fått Jh (Jack Hearts) och Jd (Jack Dimonds) som dolda kort samt 8d (Eight Dimonds) som öppet kort. Spelare 1 har därmed bildat ett par i Knektar. Spelare 2 har fått två, för oss ännu okända dolda kort, samt 9h (Nine Hearts). Spelare 1 har det lägsta kortet och inleder satsandet.