Deuce to Seven Triple Draw

Deuce to Seven Triple Draw bygger på Draw tillika Mörkpoker. Det finns en del skillnader som har väckt ett helt nytt namn för spelet varav den största är att spelar om den lägsta pokerhanden istället för den högsta. Spelet genomförs med hjälp av fyra olika omgångar där det finns möjlighet att satsas pengar. Kortskiften sker även i den här versionen av spelet med skillnaden att möjligheten finns att göra det tre gånger istället för en som vanligt Draw erbjuder. Önskar spelare att lägga sina kort under tiden som spelet rullar går det bra men man kastar också bort sina chanser till att vinna potten.

Deuce to Seven Triple Draw har bara Ess som högsta kort inte erbjuder inte det som möjlighet till den lägre valören ett. Det lägsta kortet i spelet blir således en tvåa. Den absolut bästa handen som kan nås i Deuce to Seven Triple Draw kallas även den för The Wheel som vi har sett i tidigare låghänderspel. The Wheel motsvarar 2-3-4-5-7 där inte alla är av samma färg. Den näst bästa handen i spelet blir då 2-3-4-6-7 och så vidare. Eftersom Esset bara fungerar som ett högt kort i spelet blir inte A-2-3-4-5 en stege. Handen är inte dålig och är den bästa handen som kan användas med ett ess inkluderat. Handen är känd som The Nut A.

I Deuce to Seven Triple Draw finns det ett max antal spelare som kan vara med och den siffran har satts till sex personer. Det kan ändå inträffa att korten tar slut vilket får till följd att Dealern tar alla kastade kort och blandar om leken för att kunna dela ut nya till personerna som inte fick ta del av bytet som sker. Viktigt att beakta här är att Dealern inte skall blanda in de korten som de personer satt på som inte fått nya kort. De skall alltså inte riskera att få tillbaka sina gamla kort som de kastade vid bytet.