Texas Holdem – Första satsningsrundan, Pre-Flop

Första satsningsrundan sker efter att de två dolda korten fördelats till varje spelare kring bordet samt att lilla och stora mörken har lagts in i potten. Varje spelare får två kort vardera, fördelat ett och ett, med början på lilla mörken. Korten kallas för pocket cards och är alltså de korten som ingen annan kring bordet känner till förutom spelaren själv.

Den spelaren som sitter till vänster om stora mörken inleder spelet och måste antingen syna stora mörken, öka insatsen eller lägga sig. Nedan följer ett exempel med bild och bildtext.

Bildförklaring Pre-Flop

Spelare 1 har blivit tilldelad Ah (Ace Hearts) & As (Ace Spades) som sina egna dolda kort medan spelare två har fått Ks (King Spades) & Th (Ten Hearts). Tänk på att inte ge någon kring bordet möjlighet att se vilka kort du har då det kan vara förödande i spelet. Ha korten kvar på bordet och bara lyft kanten lite enkelt för att inte riskera någonting. Spelarna väljer nu om de skall gå med eller inte i spelet och för att exemplet skall fungera går båda spelarna med genom hela omgången.