Texas Holdem – Mörkarna

För att spelet hela tiden skall ha en insats i potten och flyta på har det skapats någonting som kallas för mörkar eller blinds. De två spelare som sitter till vänster om given representerar den stora och lilla mörken, blind bets. Nivån för mörkarna anges i namnet för spelet antingen om det spelas online eller på casino. Ofta ses till exempel $1/$2 – bord vilket innebär nivån för mörkarna. Den lilla mörken är alltså $1 medan den stora är $2.

När korten är fördelade innebär det således att två personer redan har satsat marker till potten på kort som de inte fått se. Det här tvingar alla spelare runt om att satsa minst den stora mörken för att få vara med i spelet. Vanligt är att de som inte fått tillfredsställande kort här lägger sig förutsatt att de inte vill bluffa. Efter ett varv har passerat med läggningar och satsningar kommer turen tillbaka till den första personen efter given, tillika lilla mörken. Personen som lagt in lilla mörken måste nu bestämma sig för om han vill vara med och spela. Vill personen det förutsätts han att lägga in ytterligare en liten mörk för att nå upp till den stora mörken såtillvida ingen kring bordet har höjt insatsen.

Sist i satsningsomgången bestämmer sig den spelare som lagt in den stora mörken för hur han vill spela. Har någon höjt honom kring bordet måste han givetvis syna men om alla bara har lagt in samma nivå som han själv kan han välja att antingen passa eller göra ytterligare en satsning. När spelet sedan börjar är det personen som lagt lilla mörken som är förste man att spela.

Sammanfattningsvis är alltså mörkar eller blinds ett sätt att tvinga till spel. På låga nivåer för mörkarna brukar det knappt märkas i mängden marker som innehas men allt eftersom nivåerna stiger gör sig mörkarna mer och mer påminda.