Pokerlexikon – V

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Value
Att få tillbaka mer av en vinst genom att få andra att satsa. Ofta när man har den bästa handen satsar man för value och vill inte att motståndarna ska lägga sig utan syna satsningen. Se betting for value.

Variance
Hur mycket din bankroll svänger under en längre period. Detta behöver inte vara direkt knutet till hur bra du spelar.