Pokerlexikon – U

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Under The Gun
Personen som är först efter mörkarna att handla.

Under-ra
Att höja mindre än vad föregående satsning var. Tillåtet endast om man går all in.

Underdog
En hand som inte har bästa chansen att vinna innan alla kort är utdelade.

Up
Ett kort som är utdelat öppet. Kan också användas när man har två par för att beskriva vad man har för högt par. Aces up är till exempel två par med ess som högsta paret.