Pokerlexikon – S

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Sandbag
Att passa när man har en stark hand så att man kan höja en satsning eller höjning av en annan spelare.

Satellite
En turnering som ofta inte kostar så mycket att vara med i. Första priset är inträde till en större och dyrare turnering.

Scare Card
En öppet kort som gör det möjligt att skapa en stark hand.

Scoop
Att vinna en hel pot. Används mest i high low split där det är vanligt med delade pottar.

Scooting
Att ge en annan spelare marker efter det att man vunnit en pott. Detta är oftast inte tillåtet på casino. Kallas också horsing.

Seat Charge
På casinon kan det vara en viss kostnad per timme för att spela poker. Detta är ofta istället för rake. Kallas också time charge.

Seating List
Väntlista. Om det inte finns några platser vid pokerborden på casinot kan du ofta sätta upp dig på en väntlista för att få en plats när det blir ledigt.

Second Pair
Det näst högsta paret. Om det är tre olika valörer i floppen och du får ett par med det mitten så har du second pair.

See
Att syna någon. Samma som call.

Semi-bluff
Att satsa med en hand som inte är den bästa men har goda chanser att bli det.

Set
När du har en triss med par i pocket.

Seven Card Stud
En pokervariant där varje spelare får två privata kort, 4 öppna och sen ett sista dolt kort.

Seventh Street
Det sista kortet i seven card stud.

Shill
Se proposition player.

Shootout
En turneringsvariant där en enda spelare slutar med hela prispotten.

Short Stack
Att bara ha ett litet antal marker kvar. I en turnering säger man ofta att personen som har minst pengar vid bordet är short stacked.

Shorthanded
Man säger att spelet är shorthanded när antalet spelare är under ett visst antal. På de flesta pokerbord kan man spela upp till nio eller tio spelare, är det då till exempel bara fem spelare vid bordet så är spelet shorthanded. Strategin vid ”shorthand-spel” är lite annorlunda mot strategin när man är ett fullt bord, något som är viktigt att kunna vid exempelvis turneringar.

Show One, Show All
En regel som de flersta pokerrum har som säger att om en spelare visar ett kort för någon kan han bli ombedd att visa det för alla.

Showdown
Tillfället i slutet av handen när alla de kvarvarandes kort visas för att se vem som har vunnit potten.

Shuffle
Att blanda korten.

Side Pot
En separat pot som skapas när någon går all-in. Se också main pot.

Sit & Go
En turnering som startar så fort deltagarlistan är full. Ofta så är dessa turneringar på ett bord med 2-10 deltagare men det har också kommit fler och fler pokerrum som har Sit & Go turneringar med flera bord.

Sixth Street
Det sjätte kortet i seven card stud.

Slow
Att spela passivt. Se också speed.

Slowplay
Att inte satsa hårt med en stark hand och därigenom lura motståndarna tills de har satsat eller höjt potten för att få in mer pengar.

Slowroll
Att visa sina kort sakta vid showdown, ofta ett i taget.

Small Blind
Den mindre av de tvingande mörkarna.

Smooth
Den bästa möjliga handen med ett visst kort högt. 8432A är en smooth 8. Se också rough.

Smooth Call
Att syna istället för att höja en motspelares insats.

Snap Off
Att slå en spelare, ofta en bluffare, med en hand som inte är speciellt kraftfull.

Speed
Med den nivå av aggressivitet du spelar. Fast är mer aggressivt, slow är mer passivt.

Splash The Pot
Att kasta in markerna i potten istället för att ställa dom framför dig. Detta gör det svårt att se vad andra spelar behöver lägga in för att syna eller höja.

Split
När handen slutar oavgjort eller när potten delas.

Spread Limit
Satsningsbegränsningar där det finns en minimigräns och en maximumgräns för varje satsningsrunda.

Stack
Högen med marker framför en spelare.

Stand-off
Ett spel som är oavgjort och spelarna delar på potten.

Stay
Att stanna kvar i spelet genom att syna istället för att höja.

Steal
Att bluffa i sen position med syftet att försöka stjäla potten.

Steaming
En spelare som är på tilt. En steam raise är en höjning mer gjord utav frustation än av starka kort.

Steel Wheel
En straight flush med 5 högt, A2345. En mycket trevlig hand att ha i high low split.

Straddle
Att höja den stora mörken utan att se på korten. Vissa poker rum gör detta till en live blind.

Straight
En stege. Fem kort i följd.

Straight Flush
Fem kort som är i följd och i samma färg.

Streak
En serie med bra eller dåliga kort.

String Bet
En satsning där en spelare lägger en del av insatsen i potten och sen sträcker sig efter mer. Detta är mot reglerna på de flersta ställen (både hemma och på casinon).

Structure
Reglerna för hur satsandet ska gå till för spelet. Detta inkluderar ante, blinds och hur mycket man får satsa i varje runda.

Stuck
Att förlora tillräckligt med pengar för att man ska märka det.

Stud
Förkortning av seven card stud.

Suck Out
Att vinna en omgång med en hand som hade väldigt dåliga odds för att gå in.

Suit
De olika färgerna, ruter, klöver, hjärter och spader.

Suited Cards
Kort med samma färg.