Pokerlexikon – O

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Odds
Förhållandet mellan två olika möjligheter.

Off-suit
Används för att beskriva de två första korten om de är av två olika färger.

Omaha
Ett flop-spel som liknar hold’em med skillnaden att varje spelare får fyra dolda kort istället för två och en hand måste skapas med hjälp av två dolda och tre ifrån bordet.

One
Se inside straight.

Open
Att öppna potten genom att göra den första satsningen.

Open Pair
Ett synligt par med öppna kort. Antingen genom bordet eller i din hand.

Open Poker
Spel där vissa av korten är öppna.

Open-Ended Straight (Draw)
En stege där det första eller sista kortet fattas.

Option
När den stora mörken är live har han möjligheten att höja även om ingen annan har gjort det tidigare.

Outs
De kort i kortleken som kan hjälpa dig att få en bättre hand.

Outdraw
Att lyckas skapa en bättre hand än din motståndare genom att ta ett kort till.

Outrun
Se outdraw.

Overcall
Att syna efter det att en annan person har synat.

Overcard
I flopspel är det ett kort som är högre än det högsta på bordet.

Exempel: Du har AT och floppen är T54 så har du par med ett overcard. Är floppen 743 så har du bara två overcard.

Overpair
Om du har ett par på handen som är högre än det högsta kortet på bordet så är det ett overpair.