Pokerlexikon – K

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Kansas City (Lowball)
En variant av poker där lägsta handen vinner.

Key Card
Kortet som är gör din hand komplett.

Key Hand
Sägs ofta om en hand avgjorde riktningen, bäde bra och dåligt, för en spelare i en turnering.

Kicker
Det högsta kort som inte ingår i ett par. Om du har par i tior och samtidigt har en kung så är kungen kicker.

Knave
Annat ord för knekt.