Pokerlexikon – J

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Jackpot
Många pokerrum har en jackpot för bad beats. Ofta är kravet att den hand du förlorar med måste vara kåk med ess i topp eller fyrtal.

Jam
Att satsa eller höja det maximala tillåtna beloppet.

Jammed
En pot som har blivit höjd det maximala antalet gånger, ofta också av flera spelare.

Joker
Ett femtiotredje kort som används i vissa sorters poker.