Pokerlexikon – I

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Implied Odds
Relationen mellan den förväntade vinsten när handen är slut och den kostnad för att gå med just vid tillfället.

In the Air
Enligt tradition är detta vad chefen för turneringen säger när turneringen ska starta. Betyder att dealers ska dela ut den första rundan och starta.

In the dark
Att passa eller att satsa utan att titta på korten först.

Inside Straight
En stege där det fattas ett av korten i mitten. Kallas för hålstege på svenska. Kan till exempel vara att du har QJ98, får du då T så får du stegen. Kallas också gut shot.

Insurance
Att sälja utgången av handen för det matematiskt riktiga värdet.

Isolate
Att höja för att driva ut motståndare så att det bara blir du och en spelare till.