Pokerlexikon – G

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Get Full Value
Att satsa, höja eller höja en höjning för att få upp potten så mycket att det blir maximala potodds om du vinner handen.

Get the Right Price
Om pottoddsen är tillräckliga för att syna eller höja med en drawing hand.

Give Action
Att satsa, syna, höja eller höja en höjning.

Gut-Shot
Kortet som gör att man fyller inside straight.