Pokerlexikon – E

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Early Position
En position vid bordet där du måste prata/handla före många av de andra spelarna.

Equity
Din matematiska del av potten baserat på hur mycket det är i potten och dina chanser att vinna den.

Even Money
Ett vad där du hoppas att få tillbaka samma summa som du satsade.

Expectation
Den genomsnittliga vinst eller förlust du kan räkna med att göra över ett antal händer.

Expected Value (EV)
Se expectation