Pokerlexikon – D

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Dead Card
Ett kort som inte längre är gilitig.

Dead Hand
En hand som inte är giltig längre i potten till exempel för att att spelaren till exempel har lagt sig.

Dead Money
Pengar som har lagts in i potten av en spelare som lagt sig.

Dealer Button
Se button.

Dealer’s Choice
Ett spelar där given, i turordning, bestämmer den typ av poker man ska spela.

Deuce
Ett kort med valören två.

Dog
Se underdog.

Dominate
En starthand som i stort sett alltid slår en annan starthand kallar man att dominera spelet. I till exempel hold’em så dominerar starthanden AK handen K2. De flesta fall där K2 får en flopp som passar så får AK en bättre hand.

Door Card
Det första kortet som delas ut öppet till varje spelare i Seven Card Stud.

Double Belly Buster
En hand med två inside straights. Till exempel så kan handen 79TJK bilda en stege med både 8 och Q.

Double Through
Att gå all-in mot en motståndare för att dubbla dina pengar om du vinner.

Down Cards
De kort som är privata i hold’em, se också hold cards.

Draw Lowball
En form av poker där den lägsta handen vinner. Kallas också ibland för bara lowball.

Draw Out
Att förbättra sin hand så att den slår en motståndare som hade den bättre handen innan det sista kortet.

Draw Poker
En form av poker där varje spelare får fem kort och sen får möjlighet att byta ett eller flera av dom för att försöka förbättra sin hand. Kallas oftast Mörk Poker i Sverige. Kallas också Five Card Draw.

Drawing Dead
Att försöka skapa en hand som inte kan vinna även om du får den.

Drawing Hand
En potentiellt stark hand som kräver ett speciellt kort för att den ska bli klar.

Drop
Att lägga sig. Samma som fold.