Pokerlexikon – C

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Call
Att syna föregående satsning, det vill säga lägga in samma summa som den gjorda satsningen.

Call Cold
Att syna när det är någon annan som har höjt, alltså att syna minst två satsningar.

Exempel: Spelare ett satsar och spelare två höjer, om då spelare tre går med kallas det ”call cold” eller ”cold call”.

Calling Station
En spelare som ofta synar. Ofta en svag passiv spelare som går med på det mesta.

Cap
Hur många gånger en runda kan höjas. Vanligtvis är det tillåtet att höja 3 gånger på en runda och därigenom landa på 4 satsningar. Skulle limiten vara $1 så är det $1 i första bet plus 3 höjningar som resulterar i $4 på bordet.

Cap The Betting
Personen som genomför den sista tillåtna höjningen.

Cardroom
De rum eller områden på ett casino där man spelar poker.

Cards Speak
Den regel som säger att värdet på handen räknas utifrån de kort man har, inte det man säger. Skulle någon missa att han egentligen har en färg och säger att han har tvåpar, som han också naturligtvis har fast i en annan kortkombination kommer spelaren ha färg och inget annat. Den gamla skrönan om pokerspelaren som förlorade potten när han hade fyrtal men sa att han hade två par gäller alltså inte.

Case
Det fjärde och sista kortet av en valör.

Cash In/Out
Att lämna spelet för att lösa in sina marker till pengar.

Chase
Att stanna i potten mot en till synes starkare hand. Görs ofta när spelare satsar på att få en stege eller färg.

Check
Att passa omgången som innebär att du gör varken en höjning eller en syn. En passning kan endast göras om ingen öppnat omgången tidigare. Skulle enspelare öppna efter en passning kommer du få möjligheten att bestämma dig åter igen.

Check-Raise
En höjning av en spelare som tidigare passat samma runda.

Chip
En marker. Används istället för pengar vid ett pokerbord.

Chip Race
När limitarna stiger i turneringar behöver de lägre valörerna på markerna växlas bort från borden. Istället för att för varje spelare skall avrunda markerna neråt eller uppåt, får varje spelare ett kort för varje ojämn marker. Den spelare med det högsta kortet får alla ojämna markerna som sedan blir vxälade till en högre valör.

Chop
Att lämna tillbaka mörkarna till de spelare som la in dem och gå vidare till nästa hand. Detta görs ibland i hold’em när ingen synar mörkarna. Genom att de som lagt in mörkarna kommer överens om att ta tillbaka sina mörkar istället för spela handen. Detta görs oftast för att undvika rake eller att man vill gå vidare till mer actionfyllda spel.

Coffee Housing
Att prata om sin hand under ett spel man är involverad i, ofta med meningen att lura motståndaren. Att genomföra det här anses ofta som omoraliskt och vissa casinon har till och med regler mot detta. Se också Table Talk.

Cold
Om en spelare säger att hans kort har ”gone cold” innebär det att han har en period av otur.

Cold Call
Att syna när det är någon annan som har höjt, alltså att syna minst två satsningar.

Exempel: Spelare ett satsar och spelare två höjer, om då spelare tre går med (call) kallas det ”call cold” eller ”cold call”.

Color Up
Att växla in sina marker mot marker av en högre valör, oftast för att reducera antalet marker vid bordet. Används ofta vid tuneringar där mörkarna går upp.

Come Hand
En hand som inte är klar än utan måste ha ett eller flera kort till för att bli ”färdig”. Ungefär samma som ”draw” eller ”drawing hand”.

Come Over The Top
Att höja en motspelare som redan har gjort en satsning eller höjning.

Commit Fully
Att lägga in tillräckligt med marker i potten för att spela ut handen till femte kortet på bordet, även om det är dina sista marker.

Community Cards
De kort som är uppvända i mitten på bordet i spel som använder sig av öppna och gemensamma kort som alla kan använda.

Connectors
Kort som är i följd som man alltså kan göra en stege av. Om korten är i färg säger man att dom är ”suited connectors”.

Counterfeit
När man i spel där man har en flop får ett väsentligt mindre värde på sin hade beroende på att ett kort duplicerar värdet på din hand.

Exempel: Du har J9 och floppen visar T87 säger man att du har ”the nuts”, den bästa handen som går att ha i det läget. Om då river är en 9:a, har alla med en knekt stege och QJ bättre stege. Detta kallas då att bli counterfeited.

Cowboy
Ett slanguttryck för kung.

Crack
När en stark hand är slagen säger man ofta att den är cracked.

Crying Call
När man synar med en hand som har väldigt små chanser att vinna.

Cut
När korten är färdigblandade tar man översta halvan av kortleken och lägger den underst. En kupering.