Pokerlexikon – B

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Back Door
När man spelar sin hand mot ett mål vid floppen men råkar få en bättre han på de två sista korten.

Exempel: Du har AcJc och floppen kommer ut 6cAh8d så har du en ”Back Door Flush” just för att möjligheten till att få en färg genom att de två sista korten är klöver finns.

Back Into
När man får en hand som man inte hade satsat på. Får du till exempel har AA ifrån början och slutar med en färg så säger man att man ”backed into the flush”.

Bad Beat
När en stark hand är slagen av en turlig hand rent statistiskt.
Exempel: Du sitter med AdAh och floppen kommer upp As9c9s och någon som sitter med 5c6c får in 7c och 8c för färgstegen säger man att personen med AA har lidit av en Bad Beat. Bad Beat är dock något som används mycket i olika sammanhang. Det är inte ovanligt att spelare skriker bad beat för att ironisera sin otur.

Bankroll
De pengar man har åsidosatt för att spela poker. Rent generellt säger man att man ska ha 300BB, 300 big blinds, i sin bankroll för att klara variationer i spelet. Det betyder att om du ska spela $5-$10 limit hold’em bör du ha runt $3000 i bankroll. Detta är naturligtvis upp till var och en och hur många BB man ska ha i pengar tvistas om. Det kan dock vara bra att ha en summa specifik för spel som man är beredd att man kan spela bort. Bankroll är inte att förväxla med den summa marker du har på bordet när du spelar.

Behind
Du ligger efter när du inte besitter den bästa handen innan det sista kortet har lagts ut.

Belly Buster
Ett annat namn för inside straight draw eller gut shot draw.

Bet
Att frivilligt satsa pengar till potten.

Bet Into
Att satsa innan en misstänkt starkare hand eller mot en spelare som satsade starkt föregående runda.

Betting For Value
Satsa med målet att öka summan i potten. Du bettar således inte för att få dina motstådare att lägga sig.

Bicycle Wheel
Stege i Ess-2-3-4-5. Det är den absolut lägsta handen i många high-low-spel som exempelvis lowball. Kan också kallas bara bicycle eller wheel.

Big Bet Poker
En annan term för pot- och no-limit poker.

Big Blind
Den påtvingade satsningen som den andre spelaren till vänster om given behöver göra innan handen delas ut. Oftast är detta en ”Live Blind” som gör att spelare får höja när innan floppen läggs ut.

Big Slick
Spelare som sitter med Ess-Kung på handen.

Blank
Ett kort som inte verkar vara av värde för någon spelares hand.

Exempel: Om floppen visar Kh-Jh-10c och turn är 4d så skulle det betraktas som blank. Om däremot kortet hade varit 4h eller 4c så hade det inte varit en blank eftersom det varit kort i samma färg som de som var ute och eventuellt gett spelarna färgdrag.

Blind
En påtvingad satsning som en eller flera spelare till vänster om given måste göra innan kort kommer ut på bordet.

Blind Raise
När en spelare höjer utan att titta på korten.

Bluff
En satsning eller en höjning med en svag hand som troligen inte är den högsta handen. Målet med spelandet är att få de andra spelarna att lägga sig eftersom det är osannolikt att handen vinner en showdown.

Board
I spel där en flop finns är detta de gemensamma korten som finns på bordet. I Seven-Card Stud är det de fyra synliga korten som delas ut till varje spelare.

Boat
Ett annat namn för kåk.

Bottom Pair
När man använder det lägsta kortet på bordet för att skapa ett par.

Exempel: Du har Ac-4c på hand och floppen är Jd-8c-4h så har du bottom pair (par i fyror).

Bounty
En liten summa pengar som en spelare får när han slår ut en annan spelare i vissa turneringar.

Broadway
En stege med ess som högsta kort.

Bullets
Par i ess.

Bump
Att höja.

Buried (pair)
Termen används i studspel och är ett par i de första två privata korten.

Burn
Att ta bort det översta kortet i högen innan man delar ut nästa kort. På svenska hörs termen ofta som att bränna. Det för att undvika bland annat fusk . I hold’em bränner man till exempel kort innan floppen, turn och river.

Bust
Att bli utslagen ur en turnering genom att förlora alla sina marker/pengar.

Busted hand
En värdelös hand utan så mycket som ett par. En busted hand som missade stegen eller färgen brukar betecknas som busted straight eller busted flush.

Button
I alla flop spel finns en vit disk för att markera den spelaren som är given och sitter på sista position. Den används även om det finns en speciell dealer (som bara jobbar som dealer och inte är med i handen).
Buy
Att köpa potten är att satsa så mycket pengar i potten att det är mycket osannolikt för andra spelare att syna. Kan också vara att man köper den sista positonen genom att höja för att få spelare med bättre position än du själv att lägga sig.

Buy-In
Det lägsta belopp som man måste ha för att sätta sig ner vid ett bord.